Je volgende carrièrestap

boog1

Wanneer medewerkers niet langer op de juiste plek zitten, om wat voor reden dan ook, helpt loopbaanadvies hen bij het nemen van de volgende stap in hun carrière. Dit advies is altijd maatwerk. Zo’n traject start ik met een intakegesprek, om de exacte hulpvraag te achterhalen. Aan de hand van dit gesprek maak ik in een offerte duidelijk welke onderwerpen concreet aan de orde komen tijdens de loopbaanadvisering.

quote-links

Weet wie je bent en gebruik je talent

quote-rechts

Coaching

boog1

Coaching bij Buro Werkluck kan loopbaangericht zijn. In zo’n geval ligt de focus op het vinden van een andere baan. Omdat de medewerker in zijn huidige baan niet het beste uit zichzelf haalt, of omdat er sprake is van boventalligheid. Tijdens de coaching krijgt een medewerker inzicht in hoe hij zelf weer sturing aan zijn werk en functie kan geven. Het einddoel is altijd om de medewerker weer in zijn kracht te zetten en om een passende baan buiten de organisatie te vinden. Een baan en een loopbaan waarover hij weer eigenaarschap gevonden heeft.

Coaching in de job

boog2

Door omstandigheden kan een medewerker ook in zijn huidige functie terugval ervaren waarbij hij hulp kan gebruiken. Soms lukt het gewoon even niet. Wat levert loopbaancoaching in zo’n situatie op? In 5 à 7 gesprekken krijgt een medewerker niet alleen inzicht in zijn kwaliteiten en beperkingen. Hij kijkt ook naar het eigen gedrag en ontdekt hoe hij daar zelf invloed op kan uitoefenen. Zo krijgt hij meer vat op waarom soms iets wel en soms iets niet lukt. Iedereen kan een houding kiezen om eigenaarschap te nemen over je eigen loopbaan. En ervaren dat je inzetbaarheid altijd breder is dan je denkt. Of je kunt dit breder máken.

quote-links

Het zijn niet alleen onze talenten, maar juist onze keuzes die ons maken tot wie we zijn!

quote-rechts