Jacobien is gericht op samenwerken, verbinden en van daaruit gericht op het realiseren van toegevoegde waarde. In haar rol als manager arbeidsmobiliteit uitte zich dit door de manier waarop ze medewerkers die hun baan hadden verloren begeleidde. Vanuit het contact stimuleerde Jacobien de medewerker om te werken aan nieuw perspectief. Door ze te ondersteunen bij het zetten van stappen die soms best spannend zijn voor medewerkers. Jacobien kan goed schakelen op de verschillende niveaus, medewerker, directie, collega’s. Ze krijgt snel vertrouwen, ook bij klanten (zoals directievoorzitters van lokale banken) die kritisch waren tov onze dienstverlening. In het team was Jacobien een verbinder, gericht op het helpen van elkaar en het realiseren van onze doelen. En tot slot is Jacobien een harde werker en heeft ze een groot verantwoordelijkheidsgevoel.